Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister

 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister
 • Je bent ingeschreven in het vreemdelingenregister
 • Je bent ingeschreven in het wachtregister? Wij kunnen je niet inschrijven.

Je bent ouder dan 18 jaar

 • Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder dan 18 jaar bent
 • Alle personen die ouder zijn dan 18 jaar en bij je komen wonen in de sociale woning, moeten het inschrijvingsformulier ondertekenen

Uitzondering: Ben je jonger dan 18 jaar?

Dan kan je je alleen inschrijven, als je:

 • Ontvoogd bent.  Je wettelijk geen ouders of familieleden hebt die voor je zorgen. Dit kan doordat je al gehuwd bent of doordat de jeugdrechter dit beslist heeft.
 • Al zelfstandig begeleid woont
 • Zelfstandig wil wonen en een erkende dienst je hierin begeleidt.

Je inkomen zit onder de inkomensgrens

Controleer of je inkomen niet hoger is dan de bedragen in de tabel (geldig voor de inschrijvingen in 2018):

Alleenstaande persoon zonder personen ten laste

Alleenstaande persoon met handicap zonder personen ten laste

Anderen

verhoogd met € 2.020 per persoon ten laste

 

€ 24.452

 

€ 26.500

 

€ 36.676


Dijledal kijkt naar je volledig jaarinkomen van drie jaar geleden. In 2018 kijken we naar het inkomen van 2015. 

Je bezit geen woning of bouwperceel volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of vruchtgebruik

Je kan je inschrijven, als je geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of in volledig vruchtgebruik hebt. Dit geldt voor iedereen die zich samen met jou inschrijft voor een sociale woning. Dit gaat ook over een woning of bouwgrond in het buitenland. 

Er zijn een aantal uitzonderingen mogelijk:

 • Je woning wordt onteigend. Je kan er dus niet blijven wonen.
 • Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en wordt ontruimd. Dit gebeurde maximaal twee maanden geleden, voordat je wil inschrijven voor een sociale woning.
 • Je hebt een fysieke handicap en je woning is hier niet op aangepast.
 • Je hebt een handicap en bent ingeschreven voor een ADL-woning (Activiteiten van het Dagelijks Leven).
 • Je woning ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is (dit kan in heel België zijn).
 • Je verliest het beheer van je woning (beheersrecht), door een faillissement of omdat een instantie je woning verkrijgt.

 Opgelet: niet elk attest over onbewoonbare, ongeschikte of onaangepaste woningen of beheersrecht valt onder deze uitzonderingen.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright (c) 2019 Dijledal Leuven