Wat met de verzekeringen?

Als huurder van Dijledal hoeft je de huurdersaansprakelijkheid voor wat betreft het gebouw niet zelf te verzekeren voor wat betreft brand, storm, hagel, sneeuw, glasbreuk, natuurrampen en waterschade want Dijledal heeft een brandverzekering afgesloten voor al haar gebouwen met een afstand van verhaal ten opzichte van de huurder waarbij het verhaal van derden is uitgebreid ten voordele van de huurder.  Je betaalt hiervoor ongeveer 1 euro per maand via de maandelijkse huurlasten.

We raden wel aan om een inboedelverzekering af te sluiten. De inboedel zijn alle spullen in je woning: meubels, schilderijen, tapijten, tv…

Een inboedelverzekering vergoedt je niet alleen voor de schade aan je inboedel maar ook je schilder- en behangwerken in het geval van brand of waterschade.

Wat ook niet verplicht is, maar wat we eveneens aanraden, is een familiale verzekering. Derden kunnen je immers aanspreken voor schade die zij door jou geleden hebben, maar die geen verband houdt met de brandverzekering, bijvoorbeeld schade bij de onderburen door een defect aan je wasmachine.

Bijkomende waarborgen zoals vandalisme zijn niet opgenomen in onze brandverzekering. Ook voor andere schade die buiten de brandverzekering valt, blijf je als huurder verantwoordelijk.

Nog goed om weten: onze verzekering zal niet tussenkomen in het geval van kwaad opzet.

Je kan deze uitleg aan je verzekering of verzekeringsmakelaar overhandigen want op basis van deze gegevens kunnen zij je helpen om de juiste verzekering af te sluiten en kan men ervoor zorgen dat je niet tweemaal voor hetzelfde betaalt of onvoldoende verzekerd bent.

Bij vragen kan je contact opnemen met  Carine Morren, stafmedewerker, op het nummer 016 25 24 15.