Nieuws

 

WELKOM HUURDERS VAN SOCIAAL VERHUURKANTOOR SPIT EN WOONREGT

WELKOM VERHUURDERS VAN EEN WONING  AAN SOCIAAL VERHUURKANTOOR SPIT EN WOONREGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANAF 1 JULI 2023 ZIJN WE EEN WOONMAATSCHAPPIJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huurderskrant

27/04/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 1 juli 2023 werd de werking van Sociaal Verhuurkantoor Spit en WoonregT voor woningen gelegen in Bierbeek, Boutersem, Leuven en Oud-Heverlee overgedragen aan de woonmaatschappij Dijledal.

We heten de huurders en de verhuurders welkom bij Dijledal!

In principe verandert er voor zowel de huurder, als de verhuurder niets. Het contract blijft doorlopen. Er wijzigt niets aan de voorwaarden in het contract. Dijledal treedt volledig in de rechten en plichten van het Sociaal Verhuurkantoor. Als huurder dient u de huur op een ander rekeningnummer te storten. Als verhuurder bezorgt Dijledal vanaf nu de verhuurder de huur, volgt de huurder en de technische problemen verder op en contacteert de verhuurder waar nodig.

Momenteel staat de dienstverlening hierrond nog niet volledig op punt. We zetten ons in om ook deze huurders en verhuurders verder te helpen en een soepele overgang te waarborgen. Bij vragen raden we hen aan om bij voorkeur contact op te nemen via info@dijledal.be. Onze verschillende diensten staan klaar om de vragen te bekijken en te beantwoorden en de ondersteuning te bieden die deze huurders en verhuurders nodig hebben. Op basis van de vragen bouwen we onze dienstverlening ook verder uit.

Volg het nieuws over de woonmaatschappij onder de link “Woonmaatschappij”.

Onder tabblad woonmaatschappij https://www.dijledal.be/woonmaatschappij

 

 

 

 

 

Vanaf 1 juli 2023 spreken we niet meer over sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal of Sociaal Verhuurkantoor SPIT of WoonregT, maar over de woonmaatschappij Dijledal. Concreet betekent dit dat alle sociale woningen binnen het werkingsgebied Bierbeek, Boutersem, Leuven en Oud-Heverlee onder Dijledal vallen.  

Dijledal heeft als woonmaatschappij de missie om het recht op wonen in kwaliteitsvolle woningen met een leefbare omgeving mee te helpen realiseren voor mensen met een bescheiden inkomen en biedt daarbij ondersteuning. De visie die Dijledal hierbij nastreeft is het werken aan de toename van het aantal woningen in eigendom en in beheer. De bestaande woningen worden professioneel beheerd en opgewaardeerd en de zoektocht naar bijkomend patrimonium zetten we verder. Het technisch beheer en de projectontwikkeling dienen de duurzaamheid en de energie-efficiëntie van het patrimonium hoog in het vaandel te voeren. Elk handelen dient rekening te houden met de belangen van kandidaten, huurders, eigenaars, medewerkers en aandeelhouders. Het uitbouwen van goede relaties met het sociale netwerk en de lokale besturen komt niet alleen de doelgroep ten goede, maar biedt Dijledal tevens de gelegenheid onze kerntaken op de beleidsagenda te krijgen en te houden. Het besef van de lokale woonnood en de lengte van de wachtlijsten is een belangrijke motivator voor onze werking. Participatie die voor alle partijen een meerwaarde vormt, dient nagestreefd.

Ben je huurder van Dijledal in Bierbeek, Boutersem, Leuven of Oud-Heverlee dan verandert er voor jou helemaal niets.

Ben je huurder van Dijledal in Holsbeek dan verandert er voorlopig niets. Je blijft huren, maar je zal op termijn huren van de woonmaatschappij die actief is op je grondgebied. De overdracht van de woningen moet nog gebeuren. De bevoegde minister heeft de woonmaatschappijen hiervoor tijd gegeven tot eind 2027. Alle bewoners verwittigen we persoonlijk wanneer er wijzigingen zijn.

 

 

 

 

 

 

Dijledal gaf deze huurderskrant aan al haar huurders en betrokken diensten. 

   
   

Taalkennisvereiste

15/02/2023 

 

Sinds 1 januari 2023 is taalkennis van niveau A2 mondeling van het Nederlands vereist i.p.v. niveau A1 voor alle nieuwe huurders. 

Maar wat betekent dit concreet. We sommen via deze informatiefolder alvast de meest gestelde vragen op. 

 

   

Nieuwe huurdersverplichting
inschrijven bij VDAB vóór 1 april 2023

15/02/2023

 

De Vlaamse regering verstrengt de regels voor wie een sociale woning huurt. Vanaf 1 januari 2023 moet je als huurder van een sociale woning je inschrijven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) als je nog niet werkt. Dat heeft de Vlaamse Reging beslist. Via deze informatiefolder geven we alvast een antwoord op de meest gestelde vragen. 

   

Dijledal start met de installatie
van zonnepanelen

 12/01/2023

               

 

In januari start Dijledal met de installatie van zonnepanelen op haar woningen.

We doen dit in samenwerking met ASTER (coöperatieve vennootschap op initiatief van de Vlaamse Vereniging van Huisvestingsmaatschappijen)  en EnergyVision (een bedrijf dat zonnepanelen installeert). Zo willen we met duurzame zonnestroom meewerken aan een beter klimaat én de energiefactuur van onze huurders verlagen. De Bourgeoiswijk in Kessel-Lo Blauwput is de eerste wijk waar we zonnepanelen plaatsen. Na de plaatsing op het dak sluiten we de zonnepanelen aan en laten we de installaties keuren. De betrokkene bewoners informeren we per brief.

Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden, daarom heeft ASTER twee animatievideo’s ontwikkeld. De eerste video brengt het volledige installatieproces in beeld. De tweede video gaat dieper in op de vragen: Hoe werken zonnepanelen? Wat is het voordeel voor de huurder? Wat moet de huurder betalen…?  Je kan de filmpjes via deze link bekijken: Wat gebeurt er? https://youtu.be/f1K3e6sc9Sw . Hoe werkt het? https://youtu.be/b1VhmNBf4G8 . Of neem een kijkje op de website van aster.vlaanderen.

Indien je als huurder nog steeds een vraag hebt, kan je bellen naar de ASTER-telefoon op het nummer 03 369 83 53 (dinsdag tussen 9u00 en 12u00, woensdag tussen 13u00 en 16u00, vrijdag tussen 9u00 en 12u00, niet op feestdagen).