Huishoudelijk reglement

Dit reglement fungeert als ‘intern reglement’ in de zin van art. 25 van de statuten en heeft tot doel de werking van de raad van bestuur van de vennootschap te regelen met het oog op het efficiënte functioneren van de vennootschap, rekening houdend met de statuten en met de bepalingen van de overheid.