Toegankelijkheidsverklaring

Dijledal streeft ernaar haar website toegankelijk te maken. We volgen daarbij de nationale wetgeving (het Bestuursdecreet) die zorgde voor de omzetting van de Europese Richtlijn 2016/2102 over toegankelijkheid van 26 oktober 2016.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op iedere gebruiker van de website https://www.dijledal.be en al haar sub-sites (hierna spreken we over 'website') aangeboden door Dijledal, BV met maatschappelijke zetel in Vaartkom 1B, 3000 Leuven met ondernemingsnummer 0400 634 447. Dijledal is eigenaar en beheerder van de website.

Nalevingsstatus

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking. De Europese en Belgische regelgeving legt ons WCAG 2.1 niveau AA op.

https://www.dijledal.be voldoet niet aan WCAG 2.1 niveau AA. De eis(en) waaraan niet we niet voldoen, sommen we hieronder op.

Niet-toegankelijke inhoud

We doen ons best om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Toch zijn we daar niet helemaal in geslaagd. Hieronder vindt u een opsomming van de nog bestaande problemen en mogelijke oplossingen. Als u nog iets vindt dat niet toegankelijk is en hieronder niet vermeld is, horen we het graag van u.

De website wordt weldra vernieuwd. We streven naar een volledig toegankelijke website. In afwachting hiervan zijn onderstaande problemen nog niet opgelost.

  • Groot contrast tussen voor- en achtergrondkleuren moeten aangepast worden
  • Kopteksten moeten aangepast worden • Afbeeldingen (pictogrammen en foto’s en Google Maps) dragen geen alt-tag op geen enkele pagina
  • Linearisering van de tabellen is nog niet gebeurd (voorwaarden om te huren, informatiefolder, huidig en tijdelijk huurcontract, herstellingen,…)
  • De website bevat tabellen. De websitesoftware (CMS) geeft de inhoud (beperkt) een opmaak via de html, wat niet toegestaan is. We kunnen dit voorlopig niet veranderen
  • Een voorleessoftware zal mogelijks iconen op de website helemaal uitlezen als tekst. Dit kunnen we momenteel niet oplossen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We stelden deze toegankelijkheidsverklaring op 12/07/2019. We pasten deze toegankelijkheidsverklaring het laatst aan op 15/07/2019

Artikel 3, lid 1, van Uitvoeringbesluit (EU) 2018/1523 van de Commissie) namelijk een zelfbeoordeling door de overheidsinstantie (VMSW). Partner Anysurfer controleerde de toegankelijkheid van onze website via een externe audit.

Feedback en contactgegevens

We verwelkomen u feedback op onze inspanningen om onze website meer toegankelijk te maken. U kan contact met ons opnemen via ons contactformulier, algemeen https://www.dijledal.be/Startpagina/Contact. We streven ernaar u een eerste antwoord te sturen binnen 5 werkdagen.

Handhavingsprocedure Bent u niet tevreden van de manier waarop we u feedback of klacht over webtoegankelijkheid behandelden, dan kan u zich richten tot de Vlaamse Ombudsdienst.

U bereikt hen:

  • per post op: Vlaamse Ombudsdienst, Vlaams ombudsman, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
  • via e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
  • via telefoon 02 552 48 48 of het gratis nummer 1700