Hoeveel waarborg betaal ik?

De waarborg is tweemaal de basishuurprijs met een maximum van € 1.167 (bedrag voor 2023)  en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Je kan de huurwaarborg in maandelijkse schijven betalen (maximaal 18). Opgelet: dit brengt extra kosten met zich mee en er dient vooraf een overeenkomst en afbetalingsplan opgesteld te worden. De huurwaarborg wordt bij de Vlaamse maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) gestort. Dit bedrag wordt jaarlijks verhoogd met intrest. Deze wordt gekapitaliseerd. De intrestvoet ligt wettelijk vast.