Raad van bestuur

NaamFunctieAfgevaardigde
Christophe StockmanVoorzitterOCMW Leuven
Fons LaeremansOndervoorzitterOCMW Leuven
Magda AelvoetOndervoorzitterStad Leuven

Het directiecomité bereidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor en vervult een aantal taken die door de Raad van Bestuur zijn gedelegeerd. Het directiecomité vergadert 2 keer per maand: de eerste en de derde maandag van de maand.
De uitvoering van het door de Raad uitgestippelde beleid  is in handen van de directeur. Hij rapporteert en formuleert voorstellen aan het directiecomité en de Raad van Bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking en leidt het personeel.

NaamFunctieAfgevaardigde
Diane CaesBestuurderStad Leuven
Louis DebruyneBestuurderStad Leuven
Hannes De GeestBestuurderStad Leuven
Lucia DewolfsBestuurder Provincie Vlaams Brabant
Ruben GeleynsBestuurderStad Leuven
Herman HeymansBestuurderBierbeek
Daisy KaertsBestuurderStad Leuven
Jan MertensBestuurderStad Leuven
Maurice RodeynsBestuurderBoutersem
Aynur TasdemirBestuurderStad Leuven

De verschillende aandeelhouders vormen samen de Algemene Vergadering. Deze vergadert minstens eenmaal per jaar en keurt het beleid, de rekeningen en de begroting goed. De leden van de Algemene Vergadering kiezen de leden van de Raad van Bestuur, die maandelijks (de eerste woensdag van de maand behalve in augustus) vergadert. De Raad van Bestuur neemt de beleidsbeslissingen en geeft hiervan opdracht tot uitvoering.