Raad van Bestuur

De verschillende aandeelhouder vormen samen de Algemene Vergadering. Deze vergadert minstens eenmaal per jaar en keurt het beleid, de rekeningen en de begroting goed. De leden van de Algemene Vergadering kiezen de leden van de Raad van Bestuur, die maandelijks (de eerste woensdag van de maand behalve in augustus) vergadert. De Raad van Bestuur neemt de beleidsbeslissingen en geeft hiervan opdracht tot uitvoering.

NaamFunctieAfgevaardigde
Fons LaeremansVoorzitterOCMW Leuven
Etienne BruggemansOndervoorzitterStad Leuven

NaamFunctieAfgevaardigde
Alexander BinonBestuurderOud-Heverlee
An HermansBestuurderProvincie Vlaams Brabant
Bram Van BaelenBestuurderHolsbeek
Christophe StockmanBestuurderOCMW Leuven
Daisy KaertsBestuurderStad Leuven
Diane CaesBestuurderStad Leuven
Edmond FeyferBestuurderStad Leuven
Herman HeymansBestuurderBierbeek
Herwig BeckersBestuurderStad Leuven
Jaak BrepoelsBestuurderStad Leuven
Jo StulensBestuurder Provincie Vlaams Brabant
Maurice RodeynsBestuurderBoutersem
Pierre NeefsBestuurderAndere vennoten
Pieter VandenbrouckeBestuurderOCMW Leuven
Thijs CraaneBestuurderOCMW Leuven
Tie RoefsBestuurderStad Leuven
xxxBestuurderKamer van Handel & Nijverheid arr.Leuven

Het directiecomité bereidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor en vervult een aantal taken die door de Raad van Bestuur zijn gedelegeerd. Het directiecomité vergadert (vanaf 13 mei 2009) 2 keer per maand: de eerste dinsdag van de maand, na het Verhuurcomité, en de derde dinsdag van de maand.
In de schoot van de Raad van Bestuur is het Verhuurcomité gevormd. Dit heeft als taak de woningen toe te wijzen aan kandidaat-huurders. Het Verhuurcomité bepaalt of een vraag tot voorrang op de wachtlijst toegestaan wordt of niet, op basis van de wettelijke voorwaarden. Het Verhuurcomité vergadert de eerste dinsdag van iedere maand.
De uitvoering van het door de Raad uitgestippelde beleid  is in handen van de directeur. Hij rapporteert en formuleert voorstellen aan het directiecomité en de Raad van Bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking en leidt het personeel.

Copyright (c) 2019 Dijledal Leuven