Wat als ik tijdelijk geen woning kan aanvaarden?

Je wil de woning wel aanvaarden, maar door bepaalde tijdelijke omstandigheden kan het nu niet.

Gegronde redenen zijn bijvoorbeeld een hospitalisatie, detentie, pas een huurovereenkomst afgesloten op de privémarkt…

Neem op tijd contact met ons op en bezorg een bewijs op papier. Elk verzoek wordt objectief beoordeeld.