Wat als ik tijdelijk geen woning kan aanvaarden?

Je wil de woning wel aanvaarden, maar door bepaalde tijdelijke omstandigheden kan het nu niet.

Gegronde redenen zijn bijvoorbeeld een hospitalisatie, detentie, …

Neem op tijd contact met ons op en bezorg een bewijs op papier. Elk verzoek wordt objectief beoordeeld.