Over Dijledal

Vanaf 1 juli 2023 werd de werking van Sociaal Verhuurkantoor Spit en WoonregT in Bierbeek, Boutersem, Leuven en Oud-Heverlee overgedragen aan Woonmaatschappij Dijledal. We gaan allemaal samenwerken om onze huurders en onze kandidaat-huurders in de toekomst nog beter te helpen. We kunnen immers veel bijleren van elkaar. Onze organisatie verandert dus een beetje, maar onze doelstellingen blijven dezelfde. 

Missie, visie en waarden
Dijledal heeft als woonmaatschappij de missie om het recht op wonen in kwaliteitsvolle woningen met een leefbare omgeving mee te helpen realiseren voor mensen met een bescheiden inkomen en biedt daarbij ondersteuning.

Onze visie geeft aan waar de organisatie op middellange termijn heen wil.
De visie die Dijledal hierbij nastreeft is het werken aan de toename van het aantal woningen in eigendom en in beheer. De bestaande woningen worden professioneel beheerd en opgewaardeerd en de zoektocht naar bijkomend patrimonium zetten we verder. Het technisch beheer en de projectontwikkeling dienen de duurzaamheid en de energie-efficiëntie van het patrimonium hoog in het vaandel te voeren. Elk handelen dient rekening te houden met de belangen van kandidaten, huurders, eigenaars, medewerkers en aandeelhouders.

Het uitbouwen van goede relaties met het sociale netwerk en de lokale besturen komt niet alleen de doelgroep ten goede, maar biedt Dijledal tevens de gelegenheid onze kerntaken op de beleidsagenda te krijgen en te houden. Het besef van de lokale woonnood en de lengte van de wachtlijsten is een belangrijke motivator voor onze werking. Participatie die voor alle partijen een meerwaarde vormt, dient nagestreefd.

Onze waarden geven aan hoe we als individuele medewerker de visie van het bedrijf realiseren.
Teamwork is onze leidraad;
Kwaliteitszorg eveneens;
Respect voor elkeen is de enige juiste professionele ingesteldheid;
Resultaatgericht werken leidt tot waardering: goed werk verdient minstens een waarderend woord;
Open en eerlijk communiceren, onderling tussen de diensten en vanwege de leiding, als basis voor een goede samenwerking (luisteren, zien en praten);
Zorgzaam met mekaar omgaan;
Groeikansen benutten en aanbieden;
Verantwoordelijkheid opnemen en initiatief nemen.

Wil je meer weten over de werking van Dijledal?

Neem kennis van ons organogram en onze Raad van Bestuur

Neem een kijkje in ons huishoudelijk reglement (pdf - 106kb) ons intern huurreglement (pdf - 457kb) en de  jaarrekening en jaarverslag boekjaar 2022 (pdf - 3,8 mb).