Dienst verhuring

Ik heb een huurovereenkomst van bepaalde duur. Moet ik de woning verlaten na 9 jaar?

Na 9 jaar wordt de huurovereenkomst telkens automatisch verlengd voor 3 jaar, tenzij er een opzeggrond is.

De opzeggronden zijn:

  • Het gemiddelde inkomen van de laatste 3 jaar is hoger dan 125% van de inkomensgrens;
  • De woning is onderbezet.

Ik huur een woning samen met mijn meerderjarige zoon. Mag hij blijven wonen als ik verhuis?

Neen, je bent de referentiehuurder. Je zoon is bijwoner. Hij heeft geen woonrecht. Dat wil zeggen dat hij de woning moet verlaten.

Ik huur samen met mijn meerderjarige dochter een appartement met 2 kamers. Ik sta op de wachtlijst omdat we liever in een huis willen wonen. Kan zij de hoofdhuurder worden als wij aan de beurt zijn voor een andere woning?

Ja dat is mogelijk.  Omdat je geen voorrang hebt, doorloop je dezelfde wachttijd als kandidaat-huurders die geen huurder zijn van Dijledal. Hou er wel rekening mee dat de nieuwe huurovereenkomst van bepaalde duur zal zijn.

Ik ben al 10 jaar huurder van Dijledal. Mijn kinderen zijn het huis uit en nu woon ik alleen in een woning met 3 slaapkamers. Ik zou hiervoor een boete moeten betalen. Klopt dit?

De vergoeding zal pas aangerekend worden als je 2 geschikte aanbiedingen weigert.  Je wordt per brief geïnformeerd over de toepasselijke procedure. 

Voor het jaar 2020 bedraagt de vergoeding 32€ per overtollige slaapkamer per maand.

Ik woon al 33 jaar bij Dijledal. Als ik verhuis naar een andere woning van Dijledal krijg ik dan een contract voor een bepaalde duur?

Neen, de tijdelijke contracten zijn niet van toepassing voor huurders die een huurovereenkomst hebben van onbepaalde duur en verhuizen naar een andere woning van Dijledal. Zij krijgen opnieuw een huurovereenkomst van onbepaalde duur.

Ik heb een huurovereenkomst van bepaalde duur. Ik ben pas 1/4de volle eigenaar van een woning geworden ingevolge een erfenis. Kan ik blijven huren?

Je moet jouw deel binnen het jaar na de verwerving ervan verkopen of vervreemden. Als dat door omstandigheden niet lukt (erfenisregelingen kunnen een geruime tijd in beslag nemen) kan je vragen om deze termijn te verlengen.

Mijn dochter is tijdelijk terug thuis komen wonen. Moet ik dit laten weten?

Elke wijziging in je gezinstoestand moet je onmiddellijk aangeven, ook als gaat het om een tijdelijk verblijf.

Mijn echtgenoot en ik gaan uit elkaar. Wie kan in de woning blijven wonen?

Dat moeten jullie zelf bepalen of laten bepalen door de rechtbank. Diegene die de woning verlaat, moet  de huurovereenkomst opzeggen met een aangetekende brief. De huurprijs wordt aangepast na de adreswijziging van de vertrekkende partner.

Als er een aanvraag loopt om te verhuizen naar een andere woning, kunnen jullie vragen om dit dossier op te splitsen.

Ik sta ingeschreven voor een andere woning. Hoe lang moet ik nog wachten?

Dat is onmogelijk te zeggen. Wij kunnen je alleen maar ongeveer zeggen hoelang het nog duurt. Daarvoor kijken we naar de laatste persoon die een woning heeft gekregen, hoelang die heeft moeten wachten.

Wachtlijsten zijn altijd momentopnamen. Soms zijn er mensen die voorrang krijgen of schrijven mensen zich uit. Daardoor wordt de wachtlijst langer of korter.

Mijn buurman is verhuisd en ik zou graag in zijn huis gaan wonen. Kan dit?

Neen, je kan niet kiezen voor een bepaalde woning. We moeten rekening houden met de voorrangsregels, inschrijvingsdatum, de keuze. De kandidaat die het hoogst gerangschikt staat, krijgt de woning aangeboden.

Ik ben huurder van Dijledal en heb voorrang omdat ik te klein woon. Ik heb een aanbod geweigerd. Verlies ik mijn voorrang die ik kreeg?

Als je een tweede aanbod weigert, wordt je geschrapt van de wachtlijst. Je kan dan een nieuwe aanvraag indien, maar dan heb je geen recht meer op deze voorrangsregel.

Mijn echtgenoot en ik gaan uit elkaar. Wie kan in de woning blijven wonen?

Dat moeten jullie zelf bepalen of laten bepalen door de rechtbank. Diegene die de woning verlaat, moet  de huurovereenkomst opzeggen met een aangetekende brief. De huurprijs wordt aangepast na de adreswijziging van de vertrekkende partner.

Als er een aanvraag loopt om te verhuizen naar een andere woning, kunnen jullie vragen om dit dossier op te splitsen.

Ik ben de handleiding van mijn woning kwijt. Kunnen jullie me een nieuwe bezorgen?

Ja, vraag ernaar bij de dienst verhuring of neem een kijkje bij Onze woningen. Na elk renovatieproject en na sommige nieuwbouwprojecten maakt Dijledal een handleiding. Opgepast er is dus niet van elke woning een handleiding.

Waar kan ik alle wetgeving terugvinden over sociaal wonen?

Neem hiervoor een kijkje op de website van de Vlaamse maatschappij sociaal wonen. www.vmsw.be.

Financiële dienst

Ik heb problemen om de huur te betalen. Wat kan ik doen?

Wanneer je problemen hebt om de huur te betalen, bespreek dit dan tijdig met de financiële dienst. Je moet voor de 10de dag van de maand je huurprijs betalen. Je stort het juiste bedrag met de juiste betalingsmededeling op de rekening van Dijledal. Het nummer van de betalingsmededeling vind je terug op je huurprijsberekening. Het gemakkelijkste is om via een doorlopende opdracht te betalen. Dijledal werkt niet met een domiciliëring. Jaarlijks wordt de huurprijs herzien vanaf 1 januari.

Dienst onderhoud en herstellingen

Mijn toilet blijft lopen. Kan dit hersteld worden en wie moet dit betalen?

Technisch onderhoud en herstellingen aan je woning kunnen ten laste zijn voor jou als huurder of voor ons als verhuurder. Dit is afhankelijk van het soort werken. Een toilet dat blijft lopen is een herstelling waarvoor je zelf verantwoordelijk bent.

Gaat het over schade waarvan de herstelling ten laste is van de verhuurder?

Je bent als huurder verplicht (meldingsplicht) de dienst onderhoud en herstellingen van Dijledal onmiddellijk op de hoogte te brengen. Dijledal draagt de kosten voor deze herstellingen. Als je zelf opdracht geeft aan een derde voor deze herstelling, moet je dit zelf betalen. Dijledal betaalt deze herstellingen nooit terug.

Gaat het over schade waarvoor je zelf verantwoordelijk bent?

Dan kan je kiezen om contact op te nemen met een externe vakman of met Dijledal. Kies je voor Dijledal? Dijledal stuurt je dan achteraf een factuur.

Let wel: technische herstellingen ten laste van de huurder vormen niet de hoofdtaak van onze dienst onderhoud en herstellingen. Het is mogelijk dat je langer moet wachten op een interventie.

Dienst huurdersrelaties

Mijn buurvrouw loopt de hele dag rond op hoge hakken. Wat kan ik best doen?

Heb je last van lawaai? Spreek erover met de betrokkene! Als je er samen niet uitgeraakt, kan je bijvoorbeeld contact opnemen met de dienst burenbemiddeling van Stad Leuven.

Mijn buurman rookt in de lift. Mag dit wel?

In de lift is het altijd verboden om te roken, maar ook in de gemeenschappelijke delen mag niet gerookt worden. Dit staat in het reglement van inwendige orde en is een onderdeel van je huurcontract. Indien dit niet wordt nageleefd, kan je de opzeg van de woning krijgen.

Er staat sluikstort in de inkomhal. Wat moet ik doen en zal ik hiervoor moeten betalen?

Als er afval of materiaal in de gemeenschappelijke delen van het gebouw staan, dan is dit sluikstort. Als de bewoners dit niet zelf opkuisen, dan ruimt Dijledal dit op. Dit verhoogt de onderhoudskosten van het gebouw, waar iedere bewoner aan bijdraagt. Dus als je een bewoner ziet sluikstorten, spreek hem of haar daarover aan.

Ik heb problemen met het onderhoud van mijn woning en mijn tuin. Wat kan ik doen?

Neem contact op met onze dienst huurdersrelaties. Wij zoeken samen met jou naar een oplossing. 

Copyright (c) 2020 Dijledal Leuven