De waarborg met intresten wordt bij het einde van de huurovereenkomst terugbetaald. Deze wordt verminderd met:

  • alle openstaande schulden;
  • de factuur van herstellingen van eventuele schade toegebracht aan de woning die ten laste is van jou als huurder;

Na de tegensprekelijke plaatsbeschrijving vragen we de huurwaarborg op bij de VMSW. Elke vertrokken huurder ontvangt een gedetailleerd overzicht i.v.m. de verdere afhandeling van de waarborg.

De huurder van een appartement krijgt jaarlijks de afrekening van de huurlasten. Na de opzeg van de woning volgt een voorlopige afrekening, waarbij in de meeste gevallen een voorschot van de waarborg wordt uitbetaald(6 à 8 weken na afgifte van de sleutel). Het ingehouden bedrag is een schatting van de vermoedelijke kosten van de huurlasten, gebaseerd op de vorige verbruiksfactuur. Bij de definitieve afrekening wordt het eventuele positieve verschil uitbetaald. (Dit kan tot 15 maanden duren, aangezien Dijledal moet wachten tot alle verbruiksfacturen voor het gebouw zijn binnengekomen, alvorens we de kosten kunnen verdelen). Ondertussen blijft de waarborg intresten opbrengen.

De huurder van een huis krijgt na de opzeg de definitieve afrekening i.v.m. de waarborg (6 à 8 weken na afgifte van de sleutel).

Copyright (c) 2020 Dijledal Leuven