Als je een andere sociale woning wil huren, moet je je opnieuw inschrijven op de wachtlijst (kandidatenregister). Hiervoor vul je een OMWISSELINGSFORMULIER (PDF - 152 kb).

Je kan kiezen tussen een huis of appartement, de ligging en hoeveel je maximum wil betalen. Je krijgt per post een inschrijvingsbewijs.

Wat bepaalt de wachttijd?

  • de datum van inschrijving
  • de voorrang
  • je keuze (breid je keuzes uit via de WIJZIGINGSAANGIFTE PDF - 120 kb)

Voorrangsregels

  • huurder heeft nood aan een aangepaste gehandicaptenwoning of assistentiewoning;
  • huurder van een overbezette woning;
  • huurder die een aangepaste gehandicaptenwoning of assistentiewoning bewoont en daar geen nood meer aan heeft;
  • huurder heeft een ontvankelijk verhaalrecht (een huurder kan in beroep gaan tegen een onterecht geweigerde toewijzing. Als de huurder gelijk krijgt, spreekt men van een ontvankelijk verhaalrecht);
  • prioritaire omwisseling (vb. wonen in een te kleine of te grote woning of de woning is onaangepast aan fysieke omstandigheden) na 2 weigeringen heb je geen recht meer op deze voorrang.
  • het lokaal toewijzingsreglement (dit kan je terugvinden op de website van je gemeente).

Ben je aan de beurt voor een woning? Dan krijg je hierover een brief met aanbod.

Copyright (c) 2020 Dijledal Leuven