Door jou als huurder:

Als je de opzeg van de woning geeft, kan dit alleen per aangetekende brief. Je kan hiervoor gebruik maken van het opzegformulier (PDF - 130 kb). Alleen de referentiehuurder en eventuele partner moeten het opzegformulieren ondertekenen.

De opzeg termijn bedraagt drie maanden, tenzij je als huurder opgenomen wordt in een woonzorgcentrum of in een voorziening met residentiële opvang van personen met een handicap.

De opzegtermijn begint te lopen vanaf de eerst dag van de maand volgend op deze waarin de opzeg gegeven is. Tijden de opzegperiode hebben we het recht je woning twee dagen in de week (telkens twee opeenvolgende uren) door kandidaat-huurders te laten bezichtigen.

Door ons als verhuurder:

wij kunnen de huurovereenkomst beëindigen om volgende redenen:

  • als je een woning of bouwgrond verwerft;
  • als je je huurdersverplichtingen niet nakomt;
  • als je door foute of onvolledige informatie  voordelen hebt genoten of onrechtmatig werd toegelaten tot de sociale woning.

De huurovereenkomst wordt van rechtswege ontbonden:

  • als de laatst overgebleven referentiehuurder, wettelijke of feitelijke partner overlijdt;
  • als je verhuist naar een andere sociale huurwoning van ons.
Copyright (c) 2020 Dijledal Leuven