Technisch onderhoud en herstellingen aan je woning kunnen ten laste zijn van jou als huurder of voor ons als verhuurder. Dit is afhankelijk van het soort werken. Om te bepalen wie waarvoor verantwoordelijk is, baseren we ons op het burgerlijk wetboek art. 1754. Omdat dat artikel geen opsomming bevat, maken we gebruik van een gedetailleerd overzicht dat uit een juridisch standaardwerk ter zake komt. Dit kan je bij ons zelf komen inkijken of je kan ook de dienst onderhoud en herstellingen contacteren voor inlichtingen. Een handig boekje voor huurders ZieZo!... over herstellingen en onderhoud van de woning (alles wat kan/mag/moet).

Gaat het over schade waarvan de herstelling ten laste is van de verhuurder?

Je bent als huurder verplicht (meldingsplicht) de dienst onderhoud en herstellingen van Dijledal onmiddellijk op de hoogte te brengen. Dijledal draagt de kosten voor deze herstellingen. Als je zelf opdracht geeft aan een derde voor deze herstelling, moet je dit zelf betalen. Dijledal betaalt deze herstellingen nooit terug.

Gaat het over schade waarvoor je zelf verantwoordelijk bent?

Dan kan je kiezen om contact op te nemen met een externe vakman of met Dijledal. Kies je voor Dijledal? Dijledal stuurt je dan achteraf een factuur.

Let wel: technische herstellingen ten laste van de huurder vormen niet de hoofdtaak van onze dienst onderhoud en herstellingen. Het is mogelijk dat je langer moet wachten op een interventie.

De kostprijs van herstellingen tussen 8 u en 16 u zijn:

  • het vast recht /€ 16,40) houdt de algemene werkingskosten in vb. administratie, slijtage materiaal en auto;
  • het uurloon (€ 30,40);
  • de materiaalkosten (aangerekend aan inkoopprijs).

Voor dringende technische pannes buiten de openingsuren bel je naar het call-center op het nummer 016 27 11 32.  Afhankelijk van de nood van de herstelling schakelen zij de wachtdienst in (vb. liften, gesprongen waterleiding,...). De wachtdienst probeert de schade te beperken door enkel een noodherstelling uit te voeren. Dijledal pakt dit verder aan de eerstvolgende werkdag.

Als je de wachtdienst oproept voor defecten die ten laste van de maatschappij zijn, kosten de werken je niets. Gaat het over schade waarvoor je zelf verantwoordelijk bent, dan zijn de kosten van de wachtdienst:

  • Het vast recht (€ 16,40);
  • het uurloon (minimum één uur forfaitair);
  • de materiaalkosten;
  • de verplaatsingskosten.
 Oproep wachtdienst Openingsuren  Uurloon wachtdienst Verplaatsingskosten
 Tijdens de week  van 16 uur tot 22 uur  € 32,80 € 24,00
Tijdens de week  van 22 uur  tot 8.30 uur  € 39,80 € 35,00
Tijdens het weekend (vrijdag 22 uur - maandag 8.30 uur) en feestdagen   van 8 uur tot 22 uur  € 39,80 € 35,00
Tijdens het weekend (vrijdag 22 uur - maandag 8.30 uur) en feestdagen van 22 uur tot 8.30 uur € 46,80 € 47,00

 Dijledal kan de bedragen altijd aanpassen.  Tarieven geldig vanaf 01/01/2018. 

 

Copyright (c) 2020 Dijledal Leuven