Voor alle aanpassingen aan de woning moet je voorafgaandelijk het schriftelijk akkoord krijgen van Dijledal. Indien wij akkoord gaan met de door jou aangevraagde veranderingswerken dan bevestigen we dit per brief. De veranderingswerken zijn ten laste van de huurder. De werken moeten uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst. Bij het beëindigen van het huurcontract kunnen we eisen om de woning in de oorspronkelijke staat te herstellen. Je dient, indien nodig, je in regel te stellen met de wet op de ruimtelijke ordening (bouwvergunning) en/of de bouwverordeningen van de stad Leuven. Je moet ons op de hoogte stellen van de aanvang en het einde van de werken.

Wil je de woning aanpassen? Kan je bijvoorbeeld moeilijk in en uit bad? Zijn er onoverkomelijke trapjes in je huis? Zou een handsteun naast het toilet welkom zijn? Hiervoor zijn er verschillende aanpassingspremies te verkrijgen. Informeer hiervoor bij je gemeente en de provincie

Copyright (c) 2020 Dijledal Leuven