In je definitieve toewijzingsbrief wordt vermeld wanneer je moet langskomen voor het ondertekenen van de huurovereenkomst. Je moet op dat moment ook de privacyverklaring ondertekenen. Deze verklaring bevat meer informatie over welke persoonsgegevens wij bevragen en wat wij er mee doen. 

De inhoud van de huurovereenkomst is door de Vlaamse overheid vastgelegd in type-huurovereenkomsten. Bij die overeenkomst hoort steeds een bijlage met toelichting over de reglementering, het reglement van inwendige orde en de plaatsbeschrijving. Hier vind je een voorbeeld van een huidige huurovereenkomst. Nieuwe huurovereenkomsten gesloten vanaf 1 maart 2017 hebben een beperkte duur van negen jaar. Hierbij vind je een voorbeeld van een tijdelijke huurovereenkomst.

De huurovereenkomst wordt ondertekend door alle meerderjarige personen die de woning zullen betrekken. Alleen de referentiehuurder en zijn/haar wettelijke of feitelijke partner bezitten het recht op de woning. Kinderen die de woning mee betrekken, of personen die later toetreden tot de huurovereenkomst, zullen de woning moeten verlaten wanneer de referentiehuurder en zijn wettelijke of feitelijke partner dat doet.

De dienst huurdersrelaties verwelkomt alle nieuwe bewoners. Je krijgt hiervoor een uitnodiging en op dat moment krijg je het geregistreerde huurcontract overhandigd. Voor nieuwe huurders geldt een proefperiode van twee jaar. Dit laat ons toe om nieuwe huurders op te volgen en hen aan te spreken over hun huurdersverplichtingen.

Copyright (c) 2019 Dijledal Leuven