In je definitieve toewijzingsbrief wordt vermeld wanneer je moet langskomen voor het ondertekenen van de huurovereenkomst. Je krijgt op dat moment ook de privacyverklaring overhandigd. Deze verklaring  (pdf - 375 kb) bevat meer informatie over welke persoonsgegevens wij bevragen en wat wij er mee doen. 

De inhoud van de huurovereenkomst is door de Vlaamse overheid vastgelegd in type-huurovereenkomsten. Bij die overeenkomst hoort steeds een bijlage met toelichting over de reglementering, het reglement van inwendige orde (pdf - 2.615 kb) en de plaatsbeschrijving (pdf - 249 kb). Hier vind je een voorbeeld van een huidige huurovereenkomst (pdf - 549 kb). Nieuwe huurovereenkomsten gesloten vanaf 1 maart 2017 hebben een beperkte duur van negen jaar. Hierbij vind je een voorbeeld van een tijdelijke huurovereenkomst (pdf - 245 kb) en de toelichting (pdf - 755 kb) die bij de huurovereenkomst overhandigd wordt. 

De huurovereenkomst wordt ondertekend door de referentiehuurder en eventuele partner.  Alleen de referentiehuurder en zijn/haar wettelijke of feitelijke partner bezitten het recht op de woning. Kinderen die de woning mee betrekken, of personen die later komen inwonen, zullen de woning moeten verlaten wanneer de referentiehuurder en zijn wettelijke of feitelijke partner dat doet.

De dienst huurdersrelaties verwelkomt alle nieuwe bewoners. Je krijgt hiervoor een uitnodiging en op dat moment krijg je het geregistreerde huurcontract overhandigd. 

Copyright (c) 2020 Dijledal Leuven