De huurprijs wordt op 1 januari van elk jaar aangepast aan de hand van je inkomen.

Een herziening in de loop van het jaar is alleen mogelijk in volgende gevallen:

  • als personen komen inwonen;
  • als de huurder met pensioen gaat;
  • als een bewoner van wie het inkomen wordt meegerekend, verhuist of overlijdt;
  • als het gezinsinkomen gedurende drie opeenvolgende maanden met minstens 20% gedaald is tegenover het inkomen van drie jaar ervoor.

Elke wijziging in je gezinstoestand moet je onmiddellijk aangeven!

Copyright (c) 2020 Dijledal Leuven