Brandverzekering

Dijledal heeft voor al haar gebouwen een brandverzekering afgesloten met een afstand van verhaal tegenover haar huurders. Dit betekent dat het verhaal van derden ten opzichte van de huurders gewaarborgd is. Bijvoorbeeld bij brand is alle schade aan het gebouw verzekerd.

Dit betekent dat je als huurder je huurdersaansprakelijkheid voor het gebouw niet zelf hoeft te verzekeren aangezien Dijledal dit in jouw plaats doet. De kosten hiervan worden verrekend in de huurlasten.

De brandverzekering bevat een waarborg brand, hagel, storm, sneeuw, glasbreuk, natuurrampen, vandalisme, poging tot inbraak en waterschade. Hierbij is een vrijstelling (franchise) van toepassing die voor rekening van Dijledal of voor jou kan zijn, afhankelijk van wie er aansprakelijk is.

Inboedelverzekering

Als huurder ben je verplicht je inboedel te verzekeren tegen brand. Ga naar je verzekeraar. Neem ook verf- en behangwerken hierbij op in je verzekering. Deze inboedelverzekering vergoedt je als er door brand en dergelijke schade is aan je kasten, zetels enzovoort, en ook de eventuele schade veroorzaakt bij derden. Het gaat dan enkel over schade die gedekt is in de brandpolis (brand, waterschade, ...) Bij waterschade gaat het over een breuk, barst en overlopen van een waterleiding. Denk maar aan een lekkende wasmachine die vochtinsijpeling bij de onderburen veroorzaakt, schade aanricht aan hun verfwerken, zetels, tapijt, enz....

Familiale verzekering

het afsluiten van een familiale verzekering (ook wel 'gezinspolis' of 'burgerlijke aansprakelijkheid' genoemd) is niet verplicht, maar raden we ster aan. De familiale verzekering dekt alle schade (uitgezonderd deze door brand) veroorzaakt door je eigen fout of door een fout/gebrek van je goederen/eigendommen aan derden.

Copyright (c) 2019 Dijledal Leuven