Ik aanvaard de woning

Bezorg ons het ondertekende antwoordformulier. Als je voldoet aan de voorwaarden en je bent de eerste kandidaat op de wachtlijst, krijg je een toewijzingsbrief met verdere informatie.

Ik weiger de woning

Je kan 1 aanbod weigeren. Een weigering geldt alleen voor de 1ste kandidaat, niet voor de reserve-kandidaten.

OPGEPAST: Als je een huurpremie ontvangt, wordt deze stopgezet bij een eerste weigering van een sociale woning! Een huurpremie is niet hetzelfde als een huursubsidie. Informeer je op het gratis nummer 1700 van Wonen Vlaanderen

Hoeveel huur ga ik betalen?

De Berekening van de huurprijs is wettelijk bepaald.

Voor de berekening van de huurprijs spelen volgende factoren een belangrijk rol: gezinsinkomen, gezinssamenstelling, kwaliteit van de woning (basishuurprijs/patrimoniumkorting), eventuele begrenzingen, eventuele onderbezettingsvergoeding.

Huurprijs= gezinsinkomen/55 - gezinskorting - patrimoniumkorting

Hoeveel waarborg betaal ik?

De waarborg is tweemaal de basishuurprijs met een maximum van € 967 (bedrag voor 2018 en wordt jaarlijks geïndexeerd).

Je kan de huurwaarborg in maandelijkse schijven betalen (maximaal 18). Opgelet: dit brengt extra kosten met zich mee en er dient vooraf een overeenkomst en afbetalingsplan opgesteld te worden. De huurwaarborg wordt bij de Vlaamse maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) gestort. Dit bedrag wordt jaarlijks verhoogd met intrest. Deze wordt gekapitaliseerd. De intrestvoet ligt wettelijk vast.

Verzekering

Energieleveranciers

De keuze van je energieleverancier bepaal je zelf. Je kan steeds veranderen van leverancier. Informeer je bij verschillende energieleveranciers voor een tariefvergelijking, het sociaal tarief en de energiekortingen, die sommige leveranciers aanbieden aan sociale huurders.

Bij de intrede van je woning wordt er een plaatsbeschrijving gemaakt. Op dat ogenblik vullen we ook samen de overnamedocumenten in, daarmee moet je dan naar je leverancier gaan.

Maar: in sommige van onze gebouwen kan je de energieleverancier niet zelf bepalen, omdat er een centrale stookinstallatie is. Meer uitleg hierover krijg je steeds tijdens de plaatsbeschrijving.

Plaatsbeschrijving

Bij het ontvangen van de sleutels van je nieuwe woning wordt er een plaatsbeschrijving opgemaakt. De documenten geven een gedetailleerde beschrijving van de woning met aanhorigheden. De toestand van de vloerbekleding, muren, stopcontacten, deuren, kranen, tuin,.. worden grondig bekeken en opgetekend. De kosten voor het opstellen van de plaatsbeschrijving worden doorgerekend. De plaatsbeschrijving is tegensprekelijk, dit wil zeggen dat beide partijen zowel jij (huurder) als Dijledal (verhuurder) aanwezig zijn, hun opmerkingen noteren en de opgemaakte documenten ondertekenen. Hier vind je een voorbeeld van een huidige  plaatsbeschrijving.

Copyright (c) 2020 Dijledal Leuven