13

Vanaf 11/05/2020 kan iedereen met een inkomstenverlies van 20% (t.o.v. het inkomen dat we gebruikten voor je huurprijsberekening) een huurprijsherziening aanvragen op basis van de inkomsten van één maand. Het gaat om inkomstenverlies als gevolg van de coronamaatregelen (tijdelijke werkloosheid, personen met interim contracten die niet verlengd worden, freelancers, …) of als gevolg van ziekteverlof door het coronavirus.

Denk je hiervoor in aanmerking te komen? Bezorg ons dan je inkomstenbewijs van de laatste maand: 

  • Bezorg ons een attest van de RVA, jouw werkgever of jouw uitbetalingsinstelling waaruit blijkt dat je op 'tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden corona)' bent en/of een attest van de  mutualiteit, ...
  • Heb je nog een paar dagen gewerkt tijdens deze maand? Dan moet je ook jouw loonfiche van die maand bezorgen.
  • Zijn er nog andere personen in jouw gezin die een inkomen hadden tijdens deze maand? Bezorg ons dan ook de nodige bewijzen van dit inkomen (ziekte-uitkering, loonfiches,
    werkloosheidsuitkering, FOD,…).

De tijdelijke maatregel (berekening op 1 maand) eindigt op 18 juli 2020. Als je recht hebt op een huurprijsherziening, geldt deze aanpassing voor drie maanden.

Indien je een aanvraag wilt indienen of nog vragen hebt, kan je terecht bij onze dienst verhuring op het nummer 016 25 24 15 of verhuring@dijledal.be

Wat doet Dijledal?  
We controleren of jouw huidig inkomen meer dan 20% gedaald is. Zo ja, dan krijg je een huurprijsvermindering. Jouw nieuwe huurprijs sturen we je via de post of e-mail.

Heb je vragen of maak je je zorgen over het betalen van de huur?
Blijf er niet mee zitten. Contacteer ons. Samen zoeken we naar een oplossing.

Copyright (c) 2020 Dijledal Leuven