16

Dit blijft doorgaan. Niet dringende verhuizingen stellen we uit.

Wat met de plaatsbeschrijving bij vertrek?
Respecteer de social distance, voorzie handschoenen en een eigen balpen. Er mogen slechts 2 personen (huurder en verhuurder) aanwezig zijn.

Kan je verhuis niet tijdig doorgaan?
Verwittig ons zo spoedig mogelijk. We zoeken samen naar een oplossing.

Copyright (c) 2020 Dijledal Leuven