Nieuws

Opgelet: Sommige huurders ontvingen van ons de afrekening van de huurlasten op datum van 17/06/2020 waarin staat dat ze een tegoed ontvangen.  In deze brief werd door een programmatiefout het oud bankrekeningnummer vermeld. De fout is louter administratief en heeft geen invloed op de correctheid van de terugbetalingen. Dijledal stelt alles in het werk om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. De huurders met een foutief bankrekeningrekeningnummer op hun afrekening zullen eerstdaags per brief op de hoogte gebracht worden. Onze excuses voor de verwarring die hierdoor ontstaan is.

[Lees het volledige artikel]

Via deze link kan je de jaarrekening en het jaarverslag 2019  downloaden als pdf (7,79 MB).

[Lees het volledige artikel]

Vanaf 11/05/2020 kan iedereen met een inkomstenverlies van 20% (t.o.v. het inkomen dat we gebruikten voor je huurprijsberekening) een huurprijsherziening aanvragen op basis van de inkomsten van één maand.  Lees meer.

[Lees het volledige artikel]

Water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid door corona

[Lees het volledige artikel]

Woon je bij Dijledal en verhuis je naar een andere woning?

[Lees het volledige artikel]

Ben je kandidaat-huurder? Wil je je inschrijven op de wachtljist?

[Lees het volledige artikel]

Onze maatschappelijke assistenten komen tijdelijk niet bij je langs.

[Lees het volledige artikel]

Via deze privacyverklaring willen wij u duidelijkheid geven over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Telkens als wij persoonsgegevens ontvangen, zijn wij verplicht deze te gebruiken in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving. 

Lees dit document om meer te weten te komen over wat wij met uw gegevens doen.

[Lees het volledige artikel]

De Vereniging voor Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) stelt een bijzonder boek voor: Trots op mijn roots – inspirerende verhalen over sociaal wonen. Je leest in het boek verhalen van inspireerde Vlamingen die opgroeiden in een sociale woning. 
Ook acteur Gène Bervoets groeide op in een sociale woonwijk in Antwerpen Kiel. Benieuwd of hij trots is op zijn roots? Bekijk dan zeker zijn videoboodschap.

[Lees het volledige artikel]

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat is de nieuwe regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.
Hier alvast een woordje uitleg over hoe we je gegevens gebruiken op deze website. Ook onze huurders, kandidaat-huurders en kandidaat-kopers informeren we over de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

[Lees het volledige artikel]

Copyright (c) 2020 Dijledal Leuven