Nieuws

De Vlaamse regering heeft de berekeningswijze van de huurprijs voor het eerst sinds lang aangepast. Vanaf 1 januari 2020 moeten wij vrij grote veranderingen aan de huurprijsberekening doorvoeren.

Meer uitleg over deze berekening geven we via een extra editie van de huurderskrant. Lees hier. 

[Lees het volledige artikel]

Via deze privacyverklaring willen wij u duidelijkheid geven over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Telkens als wij persoonsgegevens ontvangen, zijn wij verplicht deze te gebruiken in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving. 

Lees dit document om meer te weten te komen over wat wij met uw gegevens doen.

[Lees het volledige artikel]

De Vereniging voor Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) stelt een bijzonder boek voor: Trots op mijn roots – inspirerende verhalen over sociaal wonen. Je leest in het boek verhalen van inspireerde Vlamingen die opgroeiden in een sociale woning. 
Ook acteur Gène Bervoets groeide op in een sociale woonwijk in Antwerpen Kiel. Benieuwd of hij trots is op zijn roots? Bekijk dan zeker zijn videoboodschap.

[Lees het volledige artikel]

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat is de nieuwe regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.
Hier alvast een woordje uitleg over hoe we je gegevens gebruiken op deze website. Ook onze huurders, kandidaat-huurders en kandidaat-kopers informeren we over de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

[Lees het volledige artikel]

Vanaf 1 maart 2017 voerde de Vlaamse Regering in het sociale huurbesluit een aantal veranderingen in o.a. de invoering van de onderbezettingsvergoeding. 

[Lees het volledige artikel]

De Raad van Bestuur besliste om de bestaande elektrische installaties aan te passen aan de huidige normen en regelgeving.

[Lees het volledige artikel]

 Vanaf 1 november 2017 maakt de taal- en inburgeringsbereidheid plaats voor de taalkennisvereiste.

[Lees het volledige artikel]

Copyright (c) 2019 Dijledal Leuven