Nieuws

De Raad van Bestuur en de medewerkers van Dijledal melden je het overlijden van Tony Stroobants, die sinds 1 december 2014 bij Dijledal werkte als technisch medewerker. Deze gedreven en nauwgezette collega was op de eerste plaats een vriendelijk en warm mens die door al zijn collega’s gemist gaat worden. Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en vrienden.

[Lees het volledige artikel]

In juli namen de eerste bewoners hun intrek in het nieuwe appartementsgebouw, Refugehof 11, te Leuven. Het gaat om 27 nieuwe appartementen, aangepast voor bejaarden (65+) met 1 slaapkamer. Dijledal verwelkomde hen persoonlijk. We deden een bevraging bij de nieuwe bewoners voor de inrichting van de fietsenstalling. Verder beschikt het gebouw over een gemeenschappelijk terras. Samen met de bewoners wordt er momenteel een huishoudelijk reglement opgesteld voor het gebruik hiervan.

[Lees het volledige artikel]

De stad Leuven wil wonen in Leuven betaalbaar maken met een nieuw woonmodel, namelijk de ‘Community Land Trust’. Dit is een organisatie die woningen goedkoper kan aanbieden door de woning en de grond van elkaar te scheiden. U kan eigenaar worden van de woning, maar niet van de grond waarop deze woning staat. Als u een woning koopt, dan wordt u lid van de organisatie. 

Een studente aan de VUB wil voor haar thesisonderzoek nagaan of er interesse is in dit woonmodel bij de Leuvense bevolking. Door op deze link te klikken, kan u deelnemen aan haar online vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Uw hulp wordt hard geapprecieerd!

[Lees het volledige artikel]

Via deze link kan je de jaarrekening en het jaarverslag 2019  downloaden als pdf (7,79 MB).

[Lees het volledige artikel]

Vanaf 11/05/2020 kan iedereen met een inkomstenverlies van 20% (t.o.v. het inkomen dat we gebruikten voor je huurprijsberekening) een huurprijsherziening aanvragen op basis van de inkomsten van één maand.  Lees meer.

[Lees het volledige artikel]

Water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid door corona

[Lees het volledige artikel]

Woon je bij Dijledal en verhuis je naar een andere woning?

[Lees het volledige artikel]

Ben je kandidaat-huurder? Wil je je inschrijven op de wachtljist?

[Lees het volledige artikel]

Onze maatschappelijke assistenten komen tijdelijk niet bij je langs.

[Lees het volledige artikel]

Via deze privacyverklaring willen wij u duidelijkheid geven over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Telkens als wij persoonsgegevens ontvangen, zijn wij verplicht deze te gebruiken in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving. 

Lees dit document om meer te weten te komen over wat wij met uw gegevens doen.

[Lees het volledige artikel]

De Vereniging voor Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) stelt een bijzonder boek voor: Trots op mijn roots – inspirerende verhalen over sociaal wonen. Je leest in het boek verhalen van inspireerde Vlamingen die opgroeiden in een sociale woning. 
Ook acteur Gène Bervoets groeide op in een sociale woonwijk in Antwerpen Kiel. Benieuwd of hij trots is op zijn roots? Bekijk dan zeker zijn videoboodschap.

[Lees het volledige artikel]

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat is de nieuwe regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.
Hier alvast een woordje uitleg over hoe we je gegevens gebruiken op deze website. Ook onze huurders, kandidaat-huurders en kandidaat-kopers informeren we over de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

[Lees het volledige artikel]

Copyright (c) 2020 Dijledal Leuven