Contactformulier

Je wil een probleem of klacht melden? Heb je een vraag?

Vul onderstaande gegevens in. Anonieme klachten of meldingen worden niet behandeld.

! Opzegging van het huurcontract wordt uitsluitend aanvaard per aangetekende zending.

Duid hieronder aan voor welke dienst je vraag is.  Hier alvast een opsomming van de meest voorkomende meldingen. 

  • dienst verhuring (wachttijd, bijwonen, huurprijs, ...)
  • dienst onderhoud en herstellingen (technische melding, aanpassing van de woning, onderhoud gemeenschappelijke delen, ...)
  • financiële dienst (afrekening van de huurlasten, huurachterstal, …)
  • dienst huurdersrelaties (leefbaarheid, samenleven, afvallokalen, …)
  • klachtendienst (kreeg je 10 dagen na je melding geen antwoord, ga je niet akkoord met onze oplossing? Of heb je een klacht over de dienstverlening? De klachtencoördinator onderzoekt deze klacht en geeft een antwoord binnen 45 dagen. Ga je niet akkoord met het gegeven antwoord? Dien dan klacht in bij de Vlaamse Ombudsdienst).
  • andere (ik heb een andere vraag)
  • suggestie (geef ons je idee! Waar schiet Dijledal tekort? Wat kunnen we beter doen? Ben je al huurder van Dijledal en wil je bijvoorbeeld meer fietsenstallingen, meer groen in de wijk, ... Iedereen die een idee indient, krijgt persoonlijk een antwoord. We gaan met elke suggestie aan de slag en bekijken of deze te realiseren valt).