Laatste nieuws

Actualisatie van de wachtlijst

Dijledal actualiseert de wachtlijst normalerwijze om de twee jaar. Dat gebeurt in de oneven jaren, dus in 2021. Tijdens de actualisatie wordt iedere kandidaat-huurder gevraagd om ons te laten weten of hij/zij nog kandidaat wil blijven voor een (andere) woning. We sturen hem/haar dan een brief. Kandidaat-huurders die niet tijdig reageren op deze brief, worden geschrapt van de wachtlijst. Van 12 november 2020 tot en met 8 juni 2021 gold code rood voor de woningmarkt. Tijdens code rood kon de actualisatie niet opgestart worden. Door de omzetting naar code oranje geldt deze regel niet langer waardoor we normaal gezien de tweejaarlijkse actualisatie nog zouden moeten doorvoeren. Door de uitzonderlijke omstandigheden is dit niet aangewezen. De Vlaamse Regering keurde daarom op vrijdag 4 juni 2021 het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van specifieke regels voor de actualisering van het inschrijvingsregister, vermeld in artikel 6.5 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, voor het jaar 2021 en 2022, goed.  Dat wil zeggen dat de verplichte tweejaarlijkse actualisatie wordt verschoven van 2021 naar 2022.

Visitatieraad

In september 2021 komt de Visitatieraad langs bij Dijledal. De Visitatieraad licht de werking van de sociale huisvestingsmaatschappijen door. Tijdens het bezoek zullen de leden van de raad niet alleen met medewerkers en bestuurders van Dijledal praten, maar ook met enkele huurders. Jouw contactgegevens kunnen dus doorgegeven worden. Ben je huurder van Dijledal en wil je niet dat de Visitatieraad met jou contact opneemt? Of heb je vragen? Laat ons dit dan weten via info@dijledal.be of stuur een brief naar Dijledal, Vaartkom 1B, 3000 Leuven.

Jaarverslag en jaarrekening van 2020

Lees hier het jaarverslag (pdf 218kb) en de jaarrekening (pdf 7,4 mb) van 2020.

Kalender

Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe kalender van Dijledal. Net zoals elk jaar krijgen onze bewoners een kalender. Dit jaar staat de kalender in het licht van de nieuwbouw- en renovatieprojecten van de voorbije jaren. Bij elke foto op de kalender staat een QR-code die gelinkt is aan een videofilmpje van de evolutie van het bouwproject. Ben je ook benieuwd naar onze kalender? Hieronder kan je de foto van deze maand alvast bekijken. Ben je ook benieuwd naar het videofilmpje van dit bouwproject? Klik dan op de foto.Kartuizersstraat, Holsbeek

Huurprijsberekening 2021

Wil je meer weten over je huurprijsberekening? Klik dan op onderstaande foto. Onze voorzitter, de heer Stockmans, geeft je via een filmpje wat meer uitleg over deze berekening.  

Dijledal verwelkomt nieuwe huurders

Ben je nieuwe huurder van Dijledal? Dan verwelkomen we je persoonlijk. Omwille van de coronamaatregelen is dit momenteel niet mogelijk. We hebben dan ook een andere manier gezocht om onze nieuwe huurders te verwelkomen.  We hebben een filmpje gemaakt waarin we zoveel mogelijk informatie geven. Klik op de foto om het filmpje te bekijken.