Over Dijledal

Dijledal is de grootste sociale huisvestingsmaatschappij van Vlaams-Brabant, erkend door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). We beheren en verhuren 3.424 woongelegenheden in Leuven en omstreken: 2.617 appartementen en 807 huizen.

Dijledal is op 21 juni 1997 ontstaan door de fusie van de 'Gewestelijke Bouwmaatschappij Heuvelhof' en de 'Gewestelijke Samenwerkende Maatschappij voor de Huisvesting Leuven'.

Ons werkingsgebied strekt zich uit over de gemeenten Leuven, Bierbeek, Holsbeek, Boutersem en Oud-Heverlee. In elk van deze aangesloten gemeenten bestaan inmiddels sociale huurwoningen.

Dijledal wil in haar aangesloten gemeenten het recht op goed en betaalbaar wonen voor mensen met een bescheiden inkomen mee helpen realiseren. Dat doel willen we bereiken door te streven naar een aangroei van ons huurwoningpatrimonium, door continu te werken aan de opwaardering van het bestaande patrimonium en door het professionele, transparante en efficiënte beheer van het bestaande patrimonium. Elk streven dient gericht te zijn op de tevredenheid van de belanghebbenden: de (kandidaat-)huurders (de klanten), de medewerkers en de aandeelhouders.

Organogram