Raad van bestuur

Naam Functie Afgevaardigde
Christophe Stockman Voorzitter Stad Leuven
Magda Aelvoet Ondervoorzitter Stad Leuven
Fons Laeremans Ondervoorzitter Stad Leuven

 

Naam Functie Afgevaardigde
Hugo Beersmans Bestuurder Stad Leuven
Diane Caes Bestuurder Stad Leuven
Louise Debruyne Bestuurder Stad Leuven
Hannes De Geest Bestuurder Stad Leuven
Lucia Dewolfs Bestuurder Provincie Vlaams Brabant
Ruben Geleyns Bestuurder Stad Leuven
Herman Heymans Bestuurder Bierbeek
Daisy Kaerts Bestuurder Stad Leuven
Jan Mertens Bestuurder Stad Leuven
Maurice Rodeyns Bestuurder Boutersem
Jos Rutten Bestuurder Oud-Heverlee
Aynur Tasdemir Bestuurder Stad Leuven

 

 

Het directiecomité bereidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor en vervult een aantal taken die door de Raad van Bestuur zijn gedelegeerd. Het directiecomité vergadert 2 keer per maand: de eerste en de derde maandag van de maand.
De uitvoering van het door de Raad uitgestippelde beleid  is in handen van de directeur. Hij rapporteert en formuleert voorstellen aan het directiecomité en de Raad van Bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking en leidt het personeel.

De verschillende aandeelhouders vormen samen de Algemene Vergadering. Deze vergadert minstens eenmaal per jaar en keurt het beleid, de rekeningen en de begroting goed. De leden van de Algemene Vergadering kiezen de leden van de Raad van Bestuur, die maandelijks (de eerste woensdag van de maand behalve in augustus) vergadert. De Raad van Bestuur neemt de beleidsbeslissingen en geeft hiervan opdracht tot uitvoering.