Wat verandert er op 1 januari 2024 aan de huurprijsberekening?

24/11/2023

Niet van toepassing op de ingehuurde woningen (de vroegere SVK-woningen)

Het inkomensaandeel

Om je huurprijs te berekenen, kijken we naar hoeveel je gezin op jaarbasis verdient. Dat noemen we het gezinsinkomen. Dat gezinsinkomen delen we door 54, 53, 52 of 51 om je maandelijkse huurprijs te berekenen. In de vroegere berekening deelden we door 55. Als het inkomen hoger is dan de toepasselijke inkomensgrens, maar lager dan 125%, nemen we 1/53ste van het inkomen. Als het inkomen gelijk aan of hoger is dan 125%, maar lager dan 150%, nemen we 1/52ste van het inkomen. Als het inkomen gelijk aan of hoger is dan 150%, nemen we 1/51ste van het inkomen. Het bedrag dat er dan is, gebruiken we voor de verdere berekening van je huurprijs. Zo krijg je nog eventueel een patrimoniumkorting, gezinskorting en een energiecorrectie.

De minimale huurprijs

De minimale huurprijs berekenen we op basis van de marktwaarde van je woning. Die minimale huurprijs moet je minstens betalen voor je woning. Vanaf januari 2024 stijgt die minimale huurprijs met 2%. Vanaf 2025 indexeren we die jaarlijks. Je krijgt een brief in de maand november/december met wat je huurprijs voor 2024 zal zijn.

Neem een kijkje naar onze folder over de huurprijsberekening.