Toewijzing

Iedereen moet zich inschrijven op een wachtlijst. Daardoor is er een chronologische lijst van inschrijvingen. Je plaats op de lijst is dus belangrijk. Op het moment van toewijzing, moet je natuurlijk nog steeds voldoen aan de voorwaarden.

Van die chronologische lijst kan afgeweken worden. In drie gevallen krijgen kandidaat-kopers voorrang:

  1. Een kandidaat die door een speciaal huisvestingsprogramma een woning moet krijgen (niet van toepassing in Leuven en omstreken).
  2. Kandidaten voor een speciale woning voor mensen met een handicap, voor zover er aangepaste woningen ter beschikking zijn.
  3. Kandidaten met een onteigende woning.

 

Daarnaast heb je ook voorrang als je een voldoende band hebt met de gemeente waar de koopwoning gelegen is. Hoe bepalen we dit?

  • Gedurende ten minste 6 jaar onafgebroken woonachtig zijn in de gemeente of een aangrenzende gemeente (indien die aangrenzende gemeente gelegen is in het werkgebied van de sociale huisvestingsmaaschappij).
  • Je verricht minstens een halve werkweek in de gemeente.
  • Je hebt op grond van een langdurige en zwaarwichtige band een maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente opgebouwd.

Als je een woning koopt, teken je bij de aankoop een eenzijdige belofte van aankoop en betaal je een waarborg. Koop je uiteindelijke toch niet, dan krijg je de waarborg niet terug, tenzij er overmacht is aangetoond.

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat is de nieuwe regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Hier alvast een woordje uitleg over hoe we je gegevens gebruiken.