Hieronder vind je de voorrangen, met de belangrijkste bovenaan:

 • Voor specifiek aangepaste appartementen krijgen mensen met een fysieke beperking of een van zijn gezinsleden voorrang op voorwaarde dat de beschikbare woning en de daarop gerichte investeringen specifiek aangepast zijn aan de huisvesting van personen met die fysieke handicap of beperking.
 • Wie ingeschreven is voor een sociale assistentiewoning krijgt voor deze woningen voorrang.
 • Personen met een fysieke handicap die in aanmerking komen voor een ADL-woning. Je moet ingeschreven zijn bij Dijledal en IZW.
 • Huurders van Dijledal die met zoveel mensen in een woning wonen dat de Vlaamse normen voor woningbezetting overschreden zijn.
 • Huurders van Dijledal die moeten verhuizen omdat ze geen specifiek aangepaste woning voor personen met een handicap of beperking of een sociale assistentiewoning meer nodig hebben.
 • Persoon waarvan werd vastgesteld dat hij benadeeld werd: bij toewijzing van een woning aan een andere kandidaat-huurder of door een onterechte beslissing om de kandidaat-huurder te weigeren of wanneer er binnen de 30 dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder geen nieuwe beslissing betekend werd. 
 • De persoon die nog geen huurder is, maar die moet worden herhuisvest door de uitvoering van een sociaal woonproject of van het sociaal beheerrecht.
 • Huurders van Dijledal die moeten verhuizen omdat ze te klein of te groot wonen. Let op! Huurders van Dijledal die recht hebben op voorrang omdat ze te klein wonen en 2 x een geldig aanbod weigerden, verliezen bij een nieuwe aanvraag hun recht op die voorrang.
 • Kandidaat-huurders moeten bij inschrijving melden of er een gezinshereniging komt of niet. Als ze aan de beurt zijn en de gezinshereniging is nog niet gebeurd, krijgen ze een kleiner appartement. Als de gezinshereniging dan later plaatsvindt, kunnen ze voorrang krijgen naar een geschikte woning, aangepast aan het groter gezin.
 • De Kandidaat-huurders die wonen in:
  • Een ruimte die niet geschikt is voor wonen volgens de Vlaamse Wooncode. Dit moet worden vastgesteld in een proces-verbaal van de wooninspecteur.
  • Een woning die onbewoonbaar verklaard is volgens de Nieuwe Gemeentewet. De bewoner moet de woning verlaten.
  • Een woning die onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is volgens de Vlaamse Wooncode.
  • In een woning die deel uitmaakt van een vastgesteld onteigeningsplan.

Je krijgt officieel bericht dat je woning onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard of dat je woning gelegen is een vastgesteld onteigeningsplan op datum dat je daar je hoofdverblijfplaats had. Je moet op dat moment al minstens zes maanden in de woning wonen. Je moet binnen de twee maanden als kandidaat-huurder inschrijven bij Dijledal. Deze voorrang voor hetzelfde adres geldt maar 1 keer.

Let op! Als je woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard wordt, heb je niet automatisch voorrang voor een sociale woning. Het moet expliciet in het attest vermeld staan dat je voorrang hebt voor het bekomen van een sociale woning. Breng het document mee en Dijledal zal bekijken of je in aanmerking komt;

 • De kandidaat-huurder die een ontvoogde minderjarige persoon is.
 • Personen die de voorbije 6 jaar minstens 3 jaar in de gemeente van de toe te wijzen woning hebben gewoond.

Voorrangsregels volgens de lokale toewijzingsreglementen:

Leuven: Senioren die op datum van toewijzing minstens 65 jaar oud zijn, genieten voorrang voor de afgebakende seniorenwijken (Ouderenvreugd/Kapellelaan/Twaalfmeistraat, L. Tielemanswijk, Heuvelhof/Borstelstraat/Kortrijksestraat, Rustoordlaan, Werkhuizenstraat en Wijkweg).

Bierbeek, Holsbeek, Boutersem en Oud-Heverlee: Kandidaat-huurders die ooit 10 jaar in deze gemeente ononderbroken gewoond hebben of op het moment van toewijzing 3 jaar woonachtig zijn, genieten voorrang.

Oud-Heverlee: De woningen in de Olmenlaan en Meidoornlaan worden voorbehouden voor 65-plussers.  De woningen Meuterweg 9/1 en 9/2 zijn aangepast voor gehandicapten.Copyright (c) 2019 Dijledal Leuven