Buiten de voorrangsregels, kan je in zeer uitzonderlijke gevallen versneld een woning toegewezen krijgen. De dienst huurdersrelaties van Dijledal stelt het dossier samen. Het dossier moet elementen bevatten die wijzen op buitengewone omstandigheden van sociale aard.

Het directiecomité behandelt deze dossiers. De beslissing wordt steeds in het licht van de wachtlijst genomen: iemand voorrang geven, benadeelt immers de andere wachtenden. Als het directiecomité geen bijzondere omstandigheden van sociale aard vaststelt, krijg je geen versnelde toewijzing.

Als het dossier wordt goedgekeurd, krijg je één aanbod. Als je de woning weigert, is het directiecomité van mening dat de dringende nood aan een sociale woning er niet meer is.

Copyright (c) 2020 Dijledal Leuven