Voorwaarden

Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister

 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister
 • Je bent ingeschreven in het vreemdelingenregister
 • Je bent ingeschreven in het wachtregister? Wij kunnen je niet inschrijven.

Je bent ouder dan 18 jaar

 • Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder dan 18 jaar bent

Uitzondering: Ben je jonger dan 18 jaar?

Dan kan je je alleen inschrijven, als je:

 • Ontvoogd bent.  Je wettelijk geen ouders of familieleden hebt die voor je zorgen. Dit kan doordat je al gehuwd bent of doordat de jeugdrechter dit beslist heeft.
 • Al zelfstandig begeleid woont
 • Zelfstandig wil wonen en een erkende dienst of een OCMW je hierin begeleidt.

Je inkomen zit onder de inkomensgrens

Controleer of je inkomen niet hoger is dan de bedragen in de tabel (geldig voor de inschrijvingen in 2021):

Alleenstaande persoon zonder personen ten laste

Alleenstaande persoon met handicap zonder personen ten laste

Anderen 
verhoogd met € 2.143 per persoon ten laste

€ 25.557

€ 27.698

€ 38.335


Dijledal kijkt naar het volledig jaarinkomen van jou en je partner, ontvangen in het jaar waarop het laatst beschikbare aanslagbiljet van jou en je partner betrekking heeft. Dit noemen wij je referentie-inkomen.

 • Een te hoog inkomen? Als het referentie-inkomen te hoog inkomen is, kan je je inkomen van de laatste 3 maanden bezorgen. Wij kijken dan naar je huidig inkomen.​
 • Geen inkomen? Als geen enkele kandidaat-huurder over een referentie-inkomen beschikt, moet je ons je inkomen van de laatste drie maanden bezorgen.
 • Meer dan 1 soort inkomen? Als je meer dan 1 soort inkomen had, dan breng je de verschillende documenten mee. Zo weten wij wat je volledig jaarinkomen is.
 • Co-ouderschap of bezoekrecht? Je kinderen blijven minstens één nacht bij jou overnachten? Kijk voor de bedragen naar de laatste kolom in de tabel hierboven en denk eraan een bewijs toe te voegen (vonnis).

 

Je bezit geen woning of bouwperceel volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of vruchtgebruik

Je mag:

 • geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben
 • geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland hebben die je volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik gaf
 • geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland hebben of door een derde volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal gaf
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent van een vennootschap,  waarin je een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht.

Dit geldt voor jou en je eventuele partner, niet voor andere gezinsleden.

Er zijn een aantal uitzonderingen mogelijk:

 • Het gaat om een kosteloze verwerving
 • Het gaat om een gedeelde eigendom met de ex-partner en deze persoon zal de sociale woning niet mee bewonen
 • De woning ligt in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet toegelaten is (bv. een campingverblijf)
 • De woning, gelegen in het Vlaamse Gewest, maximaal twee maanden voor het inschrijvingsmoment onbewoonbaar of ongeschikt werd verklaard en je in deze woning woont
 • Je een fysieke handicap hebt en de woning, gelegen in het Vlaamse Gewest, niet is aangepast
 • Je een fysieke handicap heeft en bent ingeschreven voor een ADL-woning
 • Je het beheer over je woning hebt verloren ten gevolge van een faillietverklaring
 • Je het beheer over je woning hebt verloren ten gevolge van een collectieve schuldenregeling

Ook hier zal je één jaar na toewijzing deze woning moeten vervreemd hebben.