Wat als je niet akkoord bent met de beslissing over je dossier?

Als je niet akkoord bent met één van onderstaande beslissingen, kan je met een aangetekende en gemotiveerde brief een beoordeling vragen van de toezichthouder.

  • De beslissing met betrekking tot de toewijzing van een woning;
  • De beslissing om geen afwijking toe te staan of een versnelde toewijzing;
  • De beslissing om de kandidaat-huurder te schrappen uit het register;
  • De beslissing om de kandidaat-huurder te weigeren;
  • De beslissing om een persoon die zich wil inschrijven niet in te schrijven;
  • De beslissing om de voorkeur van de kandidaat-huurder te weigeren.

Contactgegevens: Agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling Toezicht, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 22, 1000 Brussel.

De toezichthouder onderzoekt je vraag en ontvangt een antwoord binnen de 30 dagen.