Wanneer wordt je geschrapt uit het inschrijvingsregister?

  • Je accepteert een sociale woning bij Dijledal.
  • Je voldoet bij de 2-jaarlijkse actualisatie niet meer aan de inkomensvoorwaarde.
  • Je voldoet bij een aanbod van een woning, als je dit aanvaardt, niet meer aan de toelatingsvoorwaarden.
  • Je geeft bewust onjuiste of onvolledige informatie of verklaringen aan Dijledal.
  • Je vraagt zelf met een brief om je aanvraag te annuleren.
  • Je reageert niet als Dijledal je een 2de woning aanbiedt.
  • Je weigert een tweede woning. Deze woning komt overeen met je keuze qua ligging, type en maximale huurprijs.
    Let op! Je krijgt minimaal 15 kalenderdagen om op een aanbod schriftelijk te reageren, we kijken hierbij naar de postdatum. We stellen pas een tweede woning voor na 3 maanden, als de woning voldoet aan je keuze qua ligging, type en maximale huurprijs. Dijledal legt je alleen vroeger een nieuw aanbod voor als je dit expliciet vraagt.
  • Bij het onbestelbaar terugkeren van een brief bij actualisatie van het register of bij het aanbod van een woning.