Wanneer wordt je geschrapt uit het inschrijvingsregister?

  • Je accepteert een sociale woning bij Dijledal.
  • Je voldoet bij de 2-jaarlijkse actualisatie niet meer aan de inkomensvoorwaarde.
  • Je voldoet bij een aanbod van een woning, als je dit aanvaardt, niet meer aan de toelatingsvoorwaarden.
  • Je geeft bewust onjuiste of onvolledige informatie of verklaringen aan Dijledal.
  • Je vraagt zelf met een brief om je aanvraag te annuleren.
  • Je reageert niet als Dijledal je een 2de woning aanbiedt.
  • Je weigert een tweede woning. Deze woning komt overeen met je keuze qua ligging, type en maximale huurprijs.
  • Bij het onbestelbaar terugkeren van een brief bij actualisatie van het register of bij het aanbod van een woning.