Je adres of je gezinssamenstelling is veranderd?

Breng ons altijd binnen de maand op de hoogte van de wijziging via de wijzigingsaangifte (zie formulieren). Dit is belangrijk voor je dossier.